Jyrsintä

Suo- ja peltoraivioiden jyrsintä tehokkaalla Mericruiser jyrsimellä. Jyrsimen työ leveys on 3,2m ja voimakoneena toimii NH T8.420.

Yleisesti ottaen raiviot joissa kannon keskikoko on alle 10 cm, menee kerta ajolla. Jos kannan läpimitta on enemmän kuin 10-15cm ajokertoja vaaditaan kaksi. Yhden ajokerran työaika hehtaarille on noin 3-4 h olosuhteista riippuen. Myös sillä onko raivio tuore, vai jo muutaman vuoden lahonnut on merkitystä ajokertoihin ja työtehoon.

Voimme haluttaessa tehdä kokonaistarjouksen jyrsinnästä, ojituksesta, sekä pellon lanauksesta jolloin saat raiviosi kertaheitolla kasvukuntoon.

Ota yhteyttä, niin tulemme arvioimaan kohteesi!

Toiminta alueena Etelä ja länsi-suomi