REFERENSSIT

 1. Pikkhapuanjärven saostusojan, tulvavallin ja kosteikon rakennustyö 2009 (Aliurakka)
 2. Lapväärtinjoen alajuoksun kunnostushanke 2012 - 2013 (Aliurakka)
 3. Lavian kunnan vierasvenesataman ruoppaaminen 2013
 4. Merikarvianjoen alajuoksun syylöönstrikanmutkan kunnostustyö 2013
 5. Merikarvianjoen alakylän vierasvenepaikoitus alue 2013
 6. Pomarkun Pikkuvalkjärven ja ison selän välisen juovan kunnostushanke 2013
 7. Ahlaisten vesistöjen kunnostushanke 2013
 8. Pomarkun Isojärven veneilyväylien avarrustyöt 2013
 9. Janakkalan Toivanjoen avovesialtaiden ja lintukosteikkojen rakennushanke 2014
 10. Vapon letonsuon saostusaltaiden kaivuu 2014
 11. Karvian hiekkamyllyn vedenottoaltaan kunnostustyö 2014
 12. Porin Isolankkojärven laskuväylän kunnostushanke 2014
 13. Sysmän kirkkolahden veneväylän kunnostushanke 2014
 14. Sysmän jätevesipuhdistamon kosteikon laskeutusosan ruoppaus 2014
 15. Mikkelin Savilahden ruoppaus kunnostushanke 2014 - 2015
 16. Myllyjoki,Karjalohja. Kalankasvatusaltaiden purku ja maisemointityö 2015
 17. Porin Pihlavanlahden kaislanniitto ja kuljetustyö 2015
 18. Porin Pihlavanlahden tukkijuovan yläpään ruoppaustyö 2015
 19. Lisäksi kymmeniä tyytyväisiä yksityisiä rantojen omistajia joka vuosi !!!